Touha

Bez Tebe je kažá chvilka neskutečně dlouhá máš mě za pouhého snílka však ovládá mě touhla Touha po tvém náručí krásném, sladkém políbení jen láska mi zaručí tohoto mého snu splnění

Continue Reading

Site Footer