Zrušení bootovacího loga Windows XP

Chcete, aby se při spouštění počítače nezobrazovalo logo Windows. Start počítače se tím urychlí, a navíc uvidíte případná „dosovská“ chybová hlášení.

Grafický režim během startu systému můžete vypnout úpravou systémového souboru BOOT.INI. Aby se soubor zobrazil, je třeba v Průzkumníkovi v nabídce „Nástroje – Možnosti složky“ vybrat záložku „Nastavení“ a v části „Typy souborů“ pod „Skryté soubory a složky“ zaškrtnout „Zobrazovat skryté soubory a složky„. Soubor, který se nachází v kořenovém adresáři pevného disku (nejčastěji „C:\“), pak otevřete v textovém editoru. V části „[operating systems]“ najdete u každého nainstalovaného operačního systému řádek, který končí záznamem „/fastdetect„. Přidejte na konec řádku u příslušného operačního systému hodnotu „/noguiboot„:

Případná zápis by tedy vypadal následovně (liší se od verze OS!)
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional" /noexecute=optin /fastdetect /noguiboot

Tuto možnost můžete v souboru BOOT.INI nastavit pro každý operační systém zvlášť. Po uložení a zavření souboru se změny projeví při dalším spuštění systému. Pro úplnost, rychlejší spouštění systému závisí především na výkonu procesoru, množství paměti, rychlosti disku a grafické karty. V každém případě však po zrušení loga uvidíte během spouštění systému případná chybová hlášení, která se za ním jinak ukrývají. To může být záchrana například při konfliktu ovladačů.

2 comments: On Zrušení bootovacího loga Windows XP

Leave a reply:

Your email address will not be published.

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Site Footer